Zaručuje dôveryhodné vzťahy

Certifikát kvality ISO 9001 zaručuje dôveryhodné vzťahy so zákazníkmi
i dodávateľmi. Je zárukou, že spoločnosť produkuje kvalitné výrobky, alebo poskytuje kvalitné služby.

V centre pozornosti je zákazník a naplnenie jeho požiadaviek v stanovených termínoch

Odmenou je vysoká spokojnosť a vernosť zákazníka, výborné referencie, dlhoročná spolupráca s dodávateľmi a motivovanými pracovníkmi.

Analyzovanie rizík

Analyzovaním rizík, príležitostí a trvalým zlepšovaním sa znižuje počet reklamácií a kazových produktov alebo nekvalitne vykonaných služieb.

Efektívne riadenie

Efektívne riadenie spoločnosti vytvára zvýšenie konkurencieschopnosti vo verejných súťažiach a zákazkách.

TOP