3 HLAVNÉ DÔVODY

PREČO SI NÁS KLIENTI VYBERAJÚ

KVALIFIKOVANÝ TÍM

Naši dispečeri sú vysokokvalifikovaní pracovníci s viacjazyčnou dispozíciou a výbornými znalosťami v prepravnom sektore. Naši šoféri podliehajú pravidelným školeniam a kurzom.

FLEXIBILITA

Snahou spoločnosti je, aby naši zamestnanci pracovali flexibilne, aby sa prispôsobovali v maximálnej možnej miere požiadavkám zákazníka a vybudovala sa tak vzájomná dôvera pre spoluprácu.

ODBORNOSŤ

Dlhoročné skúsenosti, znalosť legislatívy v krajinách Európy a znalosť trhu sú dôležitými nástrojmi pre efektivitu a znižovanie nákladov našich zákazníkov.

TOP